Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 5 – 2020

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 informuje, iż od miesiąca kwietnia 2020r. opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu Rodzic dokonuje na konta (oddzielne konto za żywienie i pobyt). Informację o płatności i numery kont zostaną wysłane na indywidualne adresy e-mail.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo –Drodzy Rodzice

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły/przedszkola nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 • Kontakt e-mailowy z nauczycielem grupy
 • stronę internetową naszego przedszkola: www.przedszkole10.org
 • e-mail przedszkolenr10@op.pl

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić dziecku ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki, blok rysunkowy, kredki, nożyczki itp.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości. Nasze dzieci bardzo lubią pracę zadaniową.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra/y z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.
 6. Czytać jak najwięcej książek, komiksów, bajek, wierszy (których mogą dzieci uczyć się na pamięć i recytować do „czarodziejskiego mikrofonu” .
 7. Wprowadzać zasady korzystania z TV, komputera, konsoli. Ograniczenia czasu.

Bardzo proszę zadbać o bezpieczeństwo w sieci? Chociaż może dotyczyć to starszych dzieci.

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje tłumacząc, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu, czy też podawania danych rodziców np. jak się nazywają gdzie pracują itp.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:

 • korzystało z oprogramowania antywirusowego,
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych.
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Nowacka

KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE.

Rozpoczynamy całkiem nową dla wszystkich formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele z poszczególnych grup będą przesyłali Państwu na adresy e-mail  propozycje  różnych aktywności do realizacji z dziećmi w domu. Prosimy również pamiętać, że warto z dziećmi systematycznie ćwiczyć samodzielność i  codzienne nawyki higieniczne. Będziemy się również starali umieszczać różne propozycje spędzania czasu z dziećmi na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Kącik dla rodziców”.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki,  życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do przedszkola.

Kadra pedagogiczna i wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

DYŻUR WAKACYJNY

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2020 r.

 • W miesiącach wakacyjnych 2020 r. w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w czterech turnusach.
 • Do dyżuru wakacyjnego w roku 2020 zostały wytypowane następujące przedszkola:

Turnus I( 1-17 lipca 2020) Turnus II( 20-31 lipca 2020) Turnus III( 3-14 sierpnia 2020) Turnus IV( 17-28 sierpnia 2020)

PM Nr 3 ul. Chopina 1

PM Nr 7 ul. Słowackiego 1

PM Nr 2 ul. Partyzantów 2/4

PM Nr 6 ul. Hubala 1

PM Nr 13 ul. Antka 7

PM Nr 15 ul. Dębowa 8

PM Nr 4 ul. Prusa 27

PM Nr 5 ul. Narutowicza 20

PM Nr 11 ul. Hubala 2

 • “Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie macierzystego przedszkola w terminie  od  3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

Rodzice zgłaszają dziecko na konkretny turnus.

 • We “Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję.

 • Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane  dyżurujące przedszkole,
  a  pisemna informacja zostanie podana  do wiadomości zainteresowanym  w terminie do  2 marca  2020 r.

 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

-  złożenia wypełnionego “Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”, od  3 lutego 2020 r. do 14  lutego 2019r. w sekretariacie macierzystego przedszkola,

- uiszczenia opłaty w terminie od  5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.
w sekretariacie dyżurującego przedszkola opłaty za:
świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną
godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),
żywienie dziecka ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu)
w sekretariacie dyżurującego przedszkola,

Rodzice otrzymają w macierzystych przedszkolach informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania  w dyżurującym przedszkolu.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w zakładce „pliki do pobrania”.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo.
W trosce o zdrowie dzieci Urząd Miejski zaopatrzył naszą placówkę
w urządzenia do oczyszczania powietrza,
które filtrują powietrze w salach dydaktycznych w przedszkolu.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

KONTYNUACJA INNOWACJI „JESTEM BEZPIECZNY”.

W związku z kontynuacją innowacji „Jestem bezpieczny…” przekazujemy do Państwa informacji spis telefonów interwencyjnych:

112
Bezpłatny i całodobowy numer alarmowy

801 120 002
(czynny od pon. do sob. 10.00–22.00, niedz. 10.00–16.00.
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

22 668 70 00
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

22 621 35 37
STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemoc i dyskryminacją

600 070717
Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet

116 111
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja Dzieci Niczyje)

800 12 12 12
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
(Fundacja Dzieci Niczyje)

800 112 800
TELEFON NADZIEI – Infolinia Oddziału Interwencji Kryzysowej dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej.

800 120 148
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
(czynny całą dobę; połączenie bezpłatne)

22 27 61 72
Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – telefon Stowarzyszenia OPTA (w godzinach 10.00-16.00)

800 120 289
Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
(czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania)

801 889 880
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

801 24 70 70
LINIA WSPARCIA, GDY ZAGINĄŁ CZŁOWIEK Fundacja ITAKA
całodobowy

Więcej informacji na temat innowacji z zakładce INNOWACJE.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE

Informujemy, że nasze przedszkole w roku 2016 r. wzięło udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego i po zaliczeniu wszystkich zadań otrzymało certyfikat  „BEZPIECZNE DZIECKO – BEZPIECZNE PRZEDSZKOLE”. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w zakładce INNOWACJE.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

ZBIÓRKA BATERII

Drodzy rodzice!

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę baterii. Miło nam poinformować Państwa, że nasze przedszkole zajęło I miejsce i otrzymało dyplom i nagrodę główną.

W dalszym ciągu zbieramy baterie i makulaturę, zachęcamy do dalszej zbiórki.

 

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Relacja z obchodów Jubileuszu 45-lecia Przedszkola Miejskiego nr 10

Zapraszamy do obejrzenia pamiątkowych zdjęć z jubileuszu w galerii.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

REGULAMINY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU


INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

SALI ZABAW DLA DZIECI

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 1. Sala zabaw jest przeznaczona do użytkowania dla dzieci od 3 lat.
 2. Dzieci w sali mogą przebywać wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 3. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a)     sprawdzenie stanu technicznego i wyłączenie z użytku uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)    zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub sekretarzowi przedszkola;

c)     przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń;

d)    wywietrzenie sali przed rozpoczęciem zajęć;

e)     sprawdzenie przez nauczyciela okien (okna otwarte mogą być tylko uchylnie).

 1. Ćwiczenia gimnastyczne powinny odbywać się boso lub w odpowiednim obuwiu (spody butów antypoślizgowe) pod kierunkiem nauczyciela (instruktora)
 2. W razie wypadku nauczyciel zobowiązany jest udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwać pogotowie i powiadomić rodziców.
 3. Po zakończeniu zajęć nauczyciel zobowiązany jest uporządkować  sprzęt i urządzenia.
 4. Jeżeli stan zagrożenia lub niebezpieczeństwa ujawni się podczas zajęć nauczyciel bezzwłocznie  przerywa je i wyprowadza dzieci z zagrożonego miejsca w bezpieczne.
 5. Rozpoczęcie zajęć ruchowych może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się przez prowadzącego zajęcia,  że sala, sprzęt i urządzenia nie stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci.

Instrukcja obowiązuje każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska i sposobu zatrudnienia oraz wykonującego prace na rzecz przedszkola w ramach umów, zleceń cywilno-prawnych oraz inne osoby znajdujące się w sali.

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

PLACU ZABAW DLA DZIECI

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 UL: CHOPINA 13

W PRUSZKOWIE

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dn. 31 grudnia 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 1. Teren  zabaw jest przeznaczony do użytkowania dla dzieci od 3 lat.
 2. Z terenu mogą korzystać dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 10 podczas  godzin jego otwarcia.
 3. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola przebywają na terenie ogrodu przedszkolnego do godz. 16.00  wyłącznie pod opieką nauczyciela.
 4. Obowiązkiem nauczyciela jest:

a)     sprawdzenie stanu technicznego i wyłączenie z użytku uszkodzonego sprzętu i urządzeń;

b)    zgłoszenie zauważonych usterek dyrektorowi lub sekretarzowi przedszkola;

c)     przypomnienie dzieciom zasad bezpiecznego korzystania ze sprzętu i urządzeń
( zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z drabinek, zjeżdżalni, huśtawek itp)

 1. Rozpoczęcie zabaw na placu może nastąpić po sprawdzeniu i upewnieniu się nauczyciela, że sprzęt i urządzenia nie stwarzają niebezpieczeństwa dla dzieci
 2. W razie wypadku nauczyciel zobowiązany jest udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy, wezwać pogotowie i powiadomić rodziców.
 3. Po zakończeniu pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel zobowiązany jest uporządkować  sprzęt i urządzenia (przykryć piaskownice)
 4. Jeżeli stan zagrożenia lub niebezpieczeństwa ujawni się podczas pobytu dzieci na placu zabaw nauczyciel bezzwłocznie  wyprowadza dzieci z zagrożonego miejsca w bezpieczne.
 5. Na plac zabaw zabrania się: wprowadzania psów, jazdy na rowerze, rolkach

Instrukcja obowiązuje każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska i sposobu zatrudnienia oraz wykonywanej pracy na rzecz przedszkola w ramach umów, zleceń cywilno-prawnych oraz inne osoby przebywające na terenie.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment