Galeria

Fotki z przedszkola

[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2969.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2971.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2972.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2973.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2974.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2975.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2992.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2993.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2994.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2998.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_3001.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_3008.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_3011.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_3012.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_103_2996.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01966.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01967.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01971.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01972.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01976.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01979.jpg]00Kąciki przyrody
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/zdjecia-przedszkola/thumbs/thumbs_dsc01983.jpg]00Kąciki przyrody

Jubileusz 50-lecia Przedszkola

[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_1.png]00Zamiar budowy naszego przedszkola zrodził się już w 1964 roku. Jak wynika z relacji pracujących wówczas pracowników oraz przedszkolnej kroniki, Pruszków w latach 70 zaczął bardzo się rozwijać. Dzięki prężnie działającej Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powstają nowe bloki i całe osiedla. Towarzyszy temu najwyższy w latach powojennych wyż demograficzny. Istniejące w mieście przedszkola nie były w stanie zaspokoić potrzeb dzieci.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_2.jpg]00Władzom miasta z pomocą przyszła Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Z inicjatywy PSM na czele, której stał Prezes Stanisław Kulik, zostaje zbudowane i oddane do użytku najnowocześniejsze w Pruszkowie, cztero oddziałowe Przedszkole Spółdzielcze nr 1, w którym znalazło opiekę około stu czterdzieściorga dzieci. Plan budowy zrealizowało ówczesne przedsiębiorstwo ,,ŻELBET” w Pruszkowie.
Budowę ukończono w lutym 1970 roku. Ponieważ placówka nie była jeszcze w pełni wyposażona, przez osiem tygodni około stu dzieci przyjętych do przedszkola razem ze swoimi wychowczyniami przebywało w Klubie Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Niepodległości 12. W pełni wyposażony budynek wraz z placem zabaw oddano do użytku w listopadzie 1970 roku, do którego uczęszczały już wszystkie przyjęte dzieci.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_3.png]00Pierwszym dyrektorem przedszkola była Pani Helena Kamieńska, która z ogromnym zaangażowaniem urządzała przedszkole od przysłowiowej łyżki poprzez elegancką, rodzimą ,,Porcelitowską” zastawę stołową, kolorową i inną w każdej sali pościel, zabawki, nowoczesne pomoce naukowe i bibliotekę. Starannie dobierała personel pedagogiczny. Nauczycielki samodzielnie, bądź z pomocą koleżanek wykonywały pomoce dydaktyczne, których wówczas nie było gotowych na rynku.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_5.png]00Bardzo ważny był także personel administracyjno-obsługowy, który z ogromnym oddaniem pracował na rzecz dzieci i ich rodziców. Panie kucharki same robiły makaron, co tydzień piekły drożdżowe ciasto, a na kanapkach królowała z trudem zdobyta szynka.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_6.png]00PSM nie szczędziła środków na wyposażenie placówki. Nasze Przedszkole – Przedszkole Spółdzielcze nr 1 było pierwszym w Polsce przedszkolem, które zostało zbudowane ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej. Prezes Stanisław Kulik pokazywał je z dumą prezesom innych Spółdzielni Mieszkaniowych w Polsce, o czym pisano w prasie.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_7.png]00Tak jak i dziś starano się, aby dzieci aktywnie i przyjemnie spędzały czas w przedszkolu.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_8.jpg]00Prowadzono zajęcia edukacyjne oraz muzyczne.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_9.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_10.jpg]00Organizowano spacery, wycieczki krajoznawcze
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_11.jpg]00 oraz spotkania z Mikołajem.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_12.png]00W 1983 roku po przejściu Pani Heleny Kamieńskiej na emeryturę stanowisko dyrektora objęła Pani mgr Hanna Zając. Wówczas przedszkole zostało przekształcone z Przedszkola Spółdzielczego nr 1 na Państwowe Przedszkole nr 10. Tak jak w ubiegłych latach dzieci były objęte troskliwą opieką Pani Dyrektor i całego personelu.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_13.jpg]00Rada Rodziców aktywnie uczestniczyła w życiu przedszkola organizując m. in. Bale Karnawałowe.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_14.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_15.png]00Dzieci dziękując za stałą opiekę Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad przedszkolem, często występowały z programem artystycznym dla pracowników zwłaszcza z okazji Dnia Kobiet.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_16.jpg]00Na wszystkie występy przez te lata dzieci przygotowywał Pan Wojciech Kaleta, obecnie artysta, muzyk i wykładowca w Wyższej Szkole Muzycznej oraz kompozytor pracujący między innymi z grupą ,,Tercet czyli Kwartet” z panią Hanną Śleszyńską, panem Robertem Rozmusem i Piotrem Gąsowskim.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_17.jpg]00Chociaż w tym okresie przedszkole funkcjonowało już jako Miejskie Przedszkole nr 10 prowadzone przez Urząd Miasta w Pruszkowie, to Pruszkowska Spółdzielnia Mieszkaniowa nadal sprawowała nad nim opiekę zajmując się między innymi remontami. Jak wspomina Pani Hanna Zając – ówczesny dyrektor placówki – w tym czasie zainstalowano nowoczesne domofony do każdej grupy wiekowej i wybudowano awaryjne schody zewnętrzne na pierwsze piętro zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej. Zmodernizowano także instalację ciepłowniczą – w tym czasie dzieci musiały uczęszczać wraz z nauczycielkami do końca roku szkolnego do okolicznych przedszkoli nr 3,4,9,12. Miłym wspomnieniem Pani Hanny Zając była sarna, która pewnej zimy zamieszkała w naszym ogrodzie przez tydzień – wszyscy wtedy mówili, że ,,w najlepszym przedszkolu nawet sarna zamieszka”.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_18.jpg]00Koniec roku szkolnego 1990 był pożegnaniem Pani Dyrektor Hanny Zając, która odeszła do Szkoły Podstawowej nr 8 na stanowisko nauczyciela – obecnie vice Dyrektor w SP nr 8. Panią dyrektor żegnała przewodnicząca Rady Rodziców, Pani Krystyna Kawczyńska, późniejsza Pani dyrektor w Szkole Podstawowej nr 11.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_19.jpg]00Nowy rok szkolny 1990/1991powitano z nową Panią Dyrektor Elżbietą Zielińską – nauczycielem tejże placówki.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_20.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_21.png]00Wszystkie działania całej kadry ukierunkowane były na wszechstronny rozwój dziecka, dobre samopoczucie oraz miłe i radosne spędzanie czasu w przedszkolu. Tradycyjnie organizowano uroczystości związane z obchodem świąt takich jak: Dzień Babci i Dziadka, Bale Karnawałowe, spotkania świąteczne, czy zapusty,
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_22.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_24.jpg]00 a także spotkania ze Świętym Mikołajem.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_25.jpg]00Ciekawie prowadzone zajęcia przez nauczycielki dawały możliwość rozwijania uzdolnień dzieci, swobody w wyrażaniu siebie i otwartości na świat.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_26.jpg]00Dzieci kończące przedszkole prezentowały swoje umiejętności zarówno wokalno – taneczne jak i aktorskie dla najbliższych oraz społeczności pruszkowskiej.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_27.jpg]00W 1995r. odbyła się uroczystość z okazji 25 – lecia przedszkola, na której obecni byli zaproszeni goście m.in. Pani Jadwiga Przygoda, wieloletni pracownik Wydziału Oświaty.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_28.jpg]00Rok szkolny 2004/2005 był ostatnim rokiem, w którym Pani Elżbieta Zielińska piastowała urząd Dyrektora.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_29.jpg]00Po rezygnacji z funkcji Dyrektora Pani Elżbiety Zielińskiej w 2005 roku, opieką objęła przedszkole obecna Pani Dyrektor Elżbieta Nowacka. Założeniem głównym było kontynuowanie zadań i tradycji poprzedniczki przy jednoczesnym zwiększeniu ciekawych ofert spędzania czasu zarówno przez dzieci jak i ich rodziców. Zgodnie z całą kadrą realizowano postawione cele.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_30.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_31.jpg]00Dużą wagę przywiązuje się do tradycji rodzinnych, poszanowania wartości moralnych i patriotycznych. Uroczystości przygotowywane są z wielkim zaangażowaniem, nie tylko dla najbliższych ale także dla szerszej publiczności społecznej.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_32.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_33.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_34.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_35.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_36.png]00Przedszkole bierze czynny udział w projektach patriotycznych takich jak: ,,Mali patrioci”, ,,Przedszkole młodych patriotów”, czy ,,Moja mała ojczyzna”.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_37.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_38.png]00W naszym przedszkolu pielęgnowane są polskie tradycje ludowe, jak np. Zapusty na Mazowszu.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_39.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_40.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_41.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_42.png]00Co roku grupa starszaków przedstawia jasełka dla zaproszonych gości: rodziców, władz miasta, seniorów z Ośrodka Aktywizacji ,,As” oraz zaprzyjaźnionych przedszkoli.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_43.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_44.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_prezydent.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_45.png]00Tradycją są również kiermasze bożonarodzeniowe i wielkanocne. Organizacja tych przedsięwzięć odbywa się dzięki współpracy rodziców i pracowników przedszkola. Świąteczną atmosferę można poczuć także podczas warsztatów bożonarodzeniowych z udziałem rodziców, podczas których rodziny z zapałem wykonują piękne ozdoby świąteczne.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_46.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_47.jpg]00W zimowy styczeń wpisane są szczególne dni, które wzbudzają ogromne, radosne emocje. To oczywiście święto Babci i Dziadka. Dziadkowie to wielki skarb dla wnuków, oni czynią ich dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym. Dlatego, w podzięce za ich wielkie serce, co roku w przedszkolu odbywają się uroczyste spotkania.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_48.png]00Piknik Rodzinny zapisał się na stałe w kalendarz imprez organizowanych przez Przedszkole Miejskie nr 10. Jest to okazja do radości, śmiechu i dobrej zabawy. Podczas pikniku Pani Dyrektor i Grono Pedagogiczne dziękuje rodzicom za współpracę.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_49.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_50.jpg]00Od roku szkolnego 2014/2015 realizujemy w naszym przedszkolu innowację pedagogiczną pt.: ,,Jestem bezpieczny na drodze, w przedszkolu, w domu, podczas wypoczynku”.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_51.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_52.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_54.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_56.png]00Oraz innowację ,,Brzuszki łakomczuszki – zdrowy styl życia” , która została wdrożona w 2015 roku. Innowacje zostały wpisane do rejestru innowacji i eksperymentów pedagogicznych Mazowieckiego Kuratorium Oświaty.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_57.png]00Organizowane są także kolorowe dni, podczas których kuchnia serwuje posiłki na bazie warzyw i owoców prezentowanych podczas zabaw.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_58.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_59.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_60.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_61.png]00W ramach realizacji innowacji pedagogicznej organizowane są warsztaty z rodzicami, a dodatkowo w każdy czwartek śniadania serwowane są w formie bufetu szwedzkiego. Dzieci mają okazję samodzielnie przygotować zdrowy posiłek.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_62.png]00Rodzice chętnie prezentują przedszkolakom swoje zainteresowania i opowiadają o wykonywanych zawodach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_63.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_64.png]00Zaszczytem jest włączenie się rodziców naszych dzieci w edukację poprzez ich występy dla społeczności przedszkolnej.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_68.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_69.png]00Wycieczki krajoznawcze są już stałym elementem naszego życia przedszkolnego – dzieci zamieniały się m. in. w pszczelarzy, czy odkrywały sekrety życia na polskiej wsi.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_70.png]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_71.png]00W 2015 roku Przedszkole Miejskie nr 10 obchodziło 45-lecie swojego istnienia. W tej niezwykle barwnej i wzruszającej uroczystości wzięli udział: zaproszeni goście, przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_72.jpg]00W roku 2015 decyzją prezydenta miasta Pruszkowa p. Jana Starzyńskiego, na mocy aktu notarialnego Przedszkole Miejskie nr 10 staje się własnością organu prowadzącego - gminy miasta Pruszkowa.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_73.jpg]00W roku szkolnym 2015/2016 dzięki staraniom pani Naczelnik Wydziału Edukacji Zofii Wasioty, odpowiadając na ogromne zapotrzebowanie rodziców zostaje przebudowane mieszkanie służbowe na V oddział przedszkolny.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_74.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_75.jpg]00Dziękujemy bardzo obecnym władzom: Panu Prezydentowi Pawłowi Makuch, zastępcom prezydenta: Pani Beacie Czyżewskiej i Panu Konradowi Sipiera, Pani Naczelnik Wydziału Edukacji Anecie Rosłoń-Nowak, Pani Inspektor Paulinie Chacińskiej za piękny prezent z okazji 50 – lecia. Przedszkole Miejskie nr 10 otrzymuje nową szatę – zostaje wykonana elewacja z zachowaniem historycznych już ,,Porcelitowskich” talerzyków przy wejściu głównym. W ten sposób PM 10 łączy tradycję z nowoczesnością, komponując się z architekturą otaczających go bloków.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_76.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/jubileusz-45-lecia-przedszkola/thumbs/thumbs_77.jpg]00Przedszkole obchodzi okrągłą rocznicę swojej działalności. Jubileusz wyjątkowy również ze względu na panującą na świecie pandemię, która zmusiła nas wszystkich do zmiany planów i wprowadzenia nowych zasad w życiu każdego. Właśnie z tego względu nie możemy być tutaj obecni wszyscy razem, a nasz Jubileusz został przeniesiony do świata wirtualnego. Pomimo braku oficjalnej uroczystości, chcieliśmy ten czas przeżyć wspólnie z Państwem. Obchodzone święto przypomina, że na przestrzeni pięćdziesięciu lat najważniejsze zawsze było dziecko i rodzic, duszą przedszkola – nauczyciele i pracownicy obsługi, a naszą dumą – absolwenci.

Nasze zdjecia

[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_grupa-i.jpg]0010 listopada o godz. 11.11 spiewaliśmy hymn w poszczególnych grupach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_grupa-ii.jpg]0010 listopada o godz. 11.11 spiewaliśmy hymn w poszczególnych grupach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_grupa-iii.jpg]0010 listopada o godz. 11.11 spiewaliśmy hymn w poszczególnych grupach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_grupa-iv.jpg]0010 listopada o godz. 11.11 spiewaliśmy hymn w poszczególnych grupach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_grupa-v.jpg]0010 listopada o godz. 11.11 spiewaliśmy hymn w poszczególnych grupach.
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128312032_417560202749301_2093306715245645970_n.jpg]00PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128362652_225414545648590_7993969174419064424_n.jpg]00PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128516219_859881898163608_3461730668671612074_n.jpg]00PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128318880_288567159231325_5073696909958452206_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128345935_2905309739794456_7626768434313098829_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128380734_406105507209106_4257629158499921226_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128410295_210612420442555_4556941291743433450_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128410876_439927916998455_8473932540856333032_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128425742_1294633860936022_7173235276241488418_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128531242_1190330201362608_6143008948919582259_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128783000_180168347114735_8787384804212904723_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_128878407_410664113458478_7884506252259611083_n.jpg]00DZIEŃ JABLUSZKA - realizacja innowacji "Brzuszki łakomczuszki"
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal1.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal2.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal3.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal4.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal5.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal8.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal9.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal10.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal11.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal12.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal13.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal14.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_bal16.jpg]00Bal karnawałowy
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_konkurs.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_planetarium-1.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_planetarium.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park8.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park2.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park3.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park6.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_park7.jpg]00Otwarcie placu zabaw
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_lody-v.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_lody.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-mamy-ii.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-mamy.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_img_20210610_155330_resized_20210612_113959771.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_img_20210610_155933_resized_20210612_114149173.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_img_20210610_160041_resized_20210612_114152598.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-dziecka.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-dziecka1.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-dziecka2.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-dziecka3.jpg]00DZIEŃ DZIECKA
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-mamy1.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-mamy2.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_dzien-maymy.jpg]00Dzień Mamy i Taty
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-19.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-20.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-21.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr-32.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr-51.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr-5.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr31.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr3.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr43.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr44.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka-gr45.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczkagr41.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka2.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka3.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka10.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka12.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka_0.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka1.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka2_0.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka3_0.jpg]00Kiciny - wycieczka
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/20172018/thumbs/thumbs_wycieczka5.jpg]00Kiciny - wycieczka

Pruszków - poznasz polubisz

[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_20201104_100641.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_1.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_1c.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_2.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_4.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_5.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_6-2.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_7.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_8.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_9.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_10.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_11.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_12.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_13.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_14.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_15c.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_16b.jpg]00
[img src=http://www.przedszkole10.org/wp-content/flagallery/pruszkow-poznasz-polubisz/thumbs/thumbs_pruszkow-poznasz-polubisz.jpg]00O Pruszkowie wierszem mówie - laureaci konkursu.

Comments are closed.