Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

WRZESIEŃ
Grupa I
TEMATY KOMPLEKSOWE:
I. ,, Pierwszy raz w przedszkolu’’.
II. ,, Nadeszła jesień’’
III. ,, Co robią zwierzęta jesienią ’’

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:
• utrwalanie imion kolegów i koleżanek z grupy
• zapoznanie z kącikami zainteresowań; omówienie sposobu korzystania z nich
• rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych; wyjaśnianie, do czego służą.
• umuzykalnianie dzieci
• uświadamianie dziecku, że jest częścią grupy
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat
• poznawanie nazw wybranych drzew
• rozwijanie mowy i koncentracji uwagi
• rozwijanie umiejętności liczenia.

Grupa II
TEMATY KOMPLEKSOWE:
I. ,, Nasza grupa’’.
II. ,, Jestem przedszkolakiem’’
III. ,, Uliczne sygnały ’’
IV. ,, Nadeszła jesień’’

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:
• podawanie swojego imienia, nazwiska, poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy
• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
• poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego
• poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych
• zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego, z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek
• oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnienie zjawiska usychania liści
• zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyro­dy; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej, muzycznej oraz w inny, niestandardowy sposób
• poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznica jadalna, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy).

GRUPA III
Tematy kompleksowe:
I. Co słychać w przedszkolu?
II. Jak być superbezpiecznym?
III. Jakie są moje supermoce?
IV. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:
• rozwijanie mowy,
• wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
• utrwalenie znaczków rozpoznawczych (6-latki),
• dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• doskonalenie poczucia rytmu,
• doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej (6-latki),
• rozwijanie samodzielności poznawczej,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania (6-latki),
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,
• rozwijanie słuchu fonematycznego (6-latki),
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie percepcji słuchowej (6-latki),
• poznawanie części ciała,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
• rozwijanie pamięci,
• poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni,
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie z oznakami jesieni (6-latki),
• zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

GRUPA IV
TEMATY KOMPLEKSOWE
1. Co słychać w przedszkolu?
2. Jak być superbezpiecznym?
3. Jakie są moje supermoce?
4. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?
Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

• Uczestniczenie we wspólnych zabawach. Integrowanie się z grupą rówieśniczą. Dostrzeganie potrzeb innych, szanowanie ich.
• Ustalenie wspólnie z dziećmi zasad zachowania się w przedszkolu i na placu zabaw.
• Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
• Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem, zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków.
• Podawanie swojego imienia i nazwiska.
• Poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego
i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach; (realizacja innowacji).
• Poznawanie zasad zagrażających bezpieczeństwu: oddalania się od rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych, bawienie się w miejscach niedozwolonych (np. przy ulicy), wpuszczanie do mieszkania, pod nieobecność rodziców, obcych ludzi; rozmawianie z obcymi ludźmi; (realizacja innowacji).
• Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie i pogodzie jesienią; ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w różnych porach roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
• Wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi;
• Odpowiadanie na pytania, poprawne formułowanie pytań.
• Wyodrębnianie w słowach sylab, określanie ich kolejności; dzielenie słów na sylaby; liczenie sylab w słowach; tworzenie słów rozpoczynających się, kończących się daną sylabą;
• Wykonywanie ćwiczeń rozwijających orientację przestrzenną (przygotowanie do czytania od lewej strony do prawej).
• Rozwijanie myślenia logicznego poprzez: zadawanie pytań, rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, określanie kolejności zdarzeń w różnych naturalnych sytuacjach, historyjkach
• Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowania, przeliczania, umiejętności rozróżniania i nazywania podstawowych figur geometrycznych.
• Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
• Uczestniczenie w zabawach ruchowych i ćwiczeniach gimnastycznych.
• Nauka piosenek i tańców.

Grupa V

Tematy kompleksowe:
I. Co słychać w przedszkolu?
II. Jak być superbezpiecznym?
III. Jakie są moje supermoce?
IV. Kiedy Pani Jesień obchodzi urodziny?

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:
• rozwijanie mowy,
• wprowadzenie znaczków rozpoznawczych, rozwijanie analizy i syntezy słuchowej,
• utrwalenie znaczków rozpoznawczych,
• dekodowanie symboli, ustalenie kodeksu grupowego,
• rozwijanie sprawności fizycznej,
• doskonalenie poczucia rytmu,
• doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie samodzielności poznawczej,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania ,
• rozwijanie kompetencji społecznych,
• rozwijanie umiejętności plastycznych,
• poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa,
• ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej,
• rozwijanie słuchu fonematycznego,
• rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy, nazywanie figur geometrycznych,
• rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewu,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• poznawanie części ciała,
• rozwijanie myślenia logicznego,
• rozwijanie inteligencji emocjonalnej,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• dążenie do zrozumienia własnej indywidualności,
• rozwijanie pamięci,
• poszerzanie wiedzy na temat naszej jesieni,
• zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym; zapoznanie z oznakami jesieni,
• zachęcanie do obserwacji środowiska przyrodniczego, jakim jest park, nazywanie figur geometrycznych,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>