Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

CZERWIEC

GRUPA I : 3-latki

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Święto dzieci
2. Wycieczka do ZOO
3. Nadchodzą wakacje

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

 • Podawanie swojego imienia, nazwiska; określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek; określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć.
 • Poznawanie wybranych przedstawicieli zwierząt egzotycznych.
 • Poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.
 • Obserwowanie w sposób bezpośredni zmian zachodzących w przyrodzie latem.
 • Uczenie dzieci bezpiecznych zachowań w czasie wypoczynku wakacyjnego.
 • Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń na, pod, wysoko, nisko, za przed.
 • Przeliczanie w możliwym dla siebie zakresie; dodawanie i odejmowanie na konkretach poprzez dokładanie i zabieranie;
 • Rozwiązywanie prostych zagadek .
 • Używanie określeń wysoki – niski.
 • Nabywanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie czynności wymagających zaangażowania mięśni dłoni np. rysowanie, malowanie, lepienie prostych kształtów z plasteliny, zaginanie papieru.


Grupa II

Tematy:

  1. „Święto dzieci”

  2. „Moje podwórko”

  3.„Nadchodzą wakacje”

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

 • podawanie swojego imienia, nazwiska ;
 • określanie swoich cech fizycznych: płeć, wiek, kolor oczu;
 • określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć;
 • uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości: współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw;
 • poznawanie wartości moralnych: doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi;
 • poznawanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją;
 • zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów świata;
 • szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras (zwracanie uwagi na równość praw wszystkich ludzi);
 • uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów ;
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy; zabaw różnymi źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru ; rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi; zbliżania się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów ; jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców;
 • bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.


GRUPA III : 4-latki

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. Taki sam, ale inny.
 2. Na moim podwórku.
 3. Nadchodzą wakacje.

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • Opowiada historyjkę przedstawioną na obrazkach, układa obrazki we właściwej kolejności .
 • Wypowiada się na temat dzieci innych ras.
 • Wymienia cechy przyjaciela.
 • Z uwagą słucha tekstów literackich; analizuje, wyciąga wnioski, odpowiada na pytania.
 • Liczy w miarę swoich możliwości, dodaje i odejmuje w zakresie pięciu.
 • Układa piłkę względem siebie według poleceń: nad, pod, na, obok, przed, za, między.
 • Dostrzega podobieństwa i różnice na obrazkach.
 • Zna i stara się przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zabaw wakacyjnych.
 • Ćwiczy sprawność manualną, wykonując rożne prace plastyczne.
 • Bierze udział w zabawach ruchowych i ze śpiewem.

Grupa IV (5-latki)

Tematy kompleksowe:

1. DZIECIĘCE PRZYJAŹNIE

2. NA NASZYM PODWÓRKU

3. NADSZEDŁ CZAS WAKACJI

Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

 • kształtowanie postawy koleżeństwa i przyjaźni,
 • wzmacnianie pozycji dziecka poprzez pełną akceptację w czasie zabawy,
 • kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,
 • wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi na różnych kontynentach,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • ćwiczenia w liczeniu i tworzeniu zbiorów,
 • rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dziesięciu,
 • rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego,
 • zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Grupa V (5-6latki)

Tematy kompleksowe:

 • Dziecięce przyjaźnie
 • Na naszym podwórku
 • Nadszedł czas wakacji


Zamierzenia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

- kontynuacja nowych zasad bezpiecznego przebywania w przedszkolu i ogrodzie przedszkolnym, ze względu na odmienną rzeczywistość sanitarną

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych w jakich żyją

- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. ruchliwej ulicy, rozmawianie z obcymi ludźmi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, zabawek i urządzeń znajdujących się na placu zabaw

- przestrzeganie zasad dotyczących bezpiecznego zachowania się podczas burzy, huraganu

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w wybranych środowiskach, np. w lesie, na łące, w parku

- rozwiązywanie zadań tekstowych

- czytanie krótkich ilustrowanych tekstów

- poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego i powietrznego


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>