Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

MAJ

Grupa I

Tematy kompleksowe:

 1. Polska – mój dom.
 2. Muzyka jest wszędzie
 3. Wiosna na łące.
 4. Święto Rodziców.

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

Dziecko:

 • poznaje swoją miejscowość, określa miejsce zamieszkania (miasto, wieś)
 • podaje nazwę naszego kraju, symboli narodowych: flaga, godło, hymn , zna pochodzenie nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herb i ważne miejsca
 • uważnie słucha utworów literackich, wypowiada się na ich temat
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami, bierze udział w zajęciach
  i zabawach muzyczno-ruchowych
 • poznaje warunki niezbędne do rozwoju zwierząt,zna wybrane owady, rośliny
  i kwiaty rosnące na łące
 • opowiada historyjkę obrazkową – układa wg. kolejności zdarzeń
 • liczy elementy w zakresie 4
 • bierze udział w uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty, w pikniku rodzinnym
  w ogrodzie. Prezentuje własne umiejętności przed najbliższymi, składa życzenia, wręcza laurkę
 • uczestniczy w wycieczce autokarowej do gospodarstwa  agroturystycznego, przestrzega ustalonych zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na wycieczce oraz podczas jazdy autokarem (realizacja  innowacji  bezpieczeństwa).

Grupa II

Tematy kompleksowe:

 1. MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ DOM
 2. WSZYSTKO MOŻE BYĆ MUZYKĄ
 3. MOI RODZICE
 4. WIOSNA NA ŁĄCE

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Określa miejsce zamieszkania, nazywa symbole narodowe(flaga, godło, hymn).
 • Słucha i śpiewa piosenki, uczestniczy w zabawach rytmicznych i ruchowych, reaguje na zmiany tempa i dynamiki utworów, rytmicznie porusza się przy muzyce.
 • Dzieli się informacjami na temat swojej rodziny.
 • Uczestniczy w programie artystycznym, prezentuje swoje umiejętności.
 • Ogląda kwitnące rośliny, wie co jest im potrzebne do wzrostu.
 • Rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta i owady żyjące na łące.

Grupa III

Tematy kompleksowe:

 • „Jak powstaje książka?”
 • „Na łące”
 • „Mama i Tata”
 • „Moje zwierzątko”

Zadania:

 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych, plastycznych, muzycznych.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta.
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych
  z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Odbieranie otaczającego nas świat poprzez różne zmysły.
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Rozwijanie umiejętności dodawania na zbiorach.

DZIEŃ ZABAWKOWY 31.05.2019

Grupa IV

Tematy kompleksowe:

 1. Jak powstaje książka?
 2. Na łące.
 3. Mama i tata.
 4. Moje zwierzątko.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne:

 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta. Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy podczas pikniku.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Wprowadzenie liter ł, Ł, z, Z,
 • Kształtowanie umiejętności czytania sylab, prostych wyrazów, krótkich zdań związanych
  z tematem kompleksowym i zainteresowaniami dzieci.
 • Rozwijanie zainteresowania różnymi rodzajami książek jako źródła wiedzy.
 • Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta też przeżywają emocje, odczuwają radość i ból.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego ze spotkania z nieznajomym zwierzęciem.
 • Poznanie funkcji instytucji niosących pomoc (przychodnia weterynaryjna) i osób tam pracujących (weterynarz).
 • Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 • Wprowadzenie wzoru graficznego liczby 0, 10 jako symboli do kodowania informacji dotyczących liczebników w aspekcie kardynalnym, porządkowym i miarowym.
 • Rozwijanie umiejętności poprawnego przeliczania, porządkowania, porównywania liczebności, dodawania i odejmowania.
 • Wykonywanie czynności pomiaru długości w zabawach i doświadczeniach.
 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, składanie obrazka
  z części – przygotowanie do czytania i pisania.
 • Nauka piosenek. Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno – rytmicznych przy piosenkach.
 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci w zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
 • Rozwijanie sprawność manualnej podczas różnorodnych działań plastycznych.

Dzień zabawkowy 31.05.2019 (piątek)

Grupa V

TEMATY KOMPLEKSOWE:

I.            ,, Moja miejscowość, mój region ’’.
II.            ,, Moja ojczyzna ’’.
III.            ,, Łąka w maju’’.
IV.            ,, Święto rodziców’’

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania
 • zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu
 • na mapie Polski
 • utrwalenie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu; kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych
 • wyjaśnianie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy
 • poznawanie nazw państw sąsiadujących z Polską
 • zapoznanie z pojęciem Unia Europejska, zapoznanie z symbolami Unii Europejskiej
 • poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników
 • wzbogacenie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji na temat ich świąt
 • zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych
 • obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zaproszenie rodziców do przedszkola z okazji ich święta
 • utrwalenie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń

Dzień zabawkowy 31.05.2019 (piątek)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>