Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

MAJ

Grupa I

Tematy kompleksowe:
I. ,, Łąka wiosną ’’.
II. ,, Muzyka jest wszędzie ’’
III. ,, Znam różne zawody’’
IV. ,, Moi rodzice’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:
• poznawanie nazw i wyglądu zwierząt mieszkających na łące
• oglądanie kwitnących roślin; zwrócenie uwagi na zawarte w nich piękno
• dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt, dostępnych w bezpośredniej obserwacji
• rozwijanie sprawności ruchowej, koordynacji oraz spostrzegawczości
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania wiersza i opowiadania jego treści własnymi słowami
• rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności wokalnych
• zapoznanie z pracą ogrodnika, krawcowej, policjanta,
• podawanie informacji, jak mają na imię, mama, tata, dzielenie się informacjami na temat ważnych wydarzeń z życia rodziny.

GRUPA II

Tematy kompleksowe:
• Łąka wiosną
• Znamy różne zawody
• Moi rodzice

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

- przestrzeganie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
- dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi
- nieprzeszkadzanie innym dzieciom w zabawie
- udział w porządkowaniu sali po skończonej zabawie
- zdejmowanie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni
- sygnalizowanie nauczycielowi złego samopoczucia
- rozwijanie sprawności całego ciała ( w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych)
- liczenie przedmiotów, zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika
- podawanie informacji jak ma na imię mama, tata
- nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny: np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, wujek, babcia dziadek
- stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
- przygotowanie występu z okazji Święta Mamy i Taty
- wykonanie upominków dla rodziców
- przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach, zabawach
- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie wiosną

GRUPA III

Tematy kompleksowe:
• „Muzyka jest wszędzie”
• „Polska – mój dom”
• „Łąka i jej mieszkańcy”
• „Święto rodziców”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:
• zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek; wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo; wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów;
• nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków, miejsc;
• poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem;
• tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości;
• organizowanie kącika regionalnego, wzbogacanie go o eksponaty wykonane w przedszkolu i przyniesione z domu;
• rozwijanie poczucia przynależności narodowej; poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania;
• podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu;
• poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc;
• nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt; określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
• podawanie informacji na temat swojej rodziny: jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują; opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter); określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny;
• przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków.

Grupa IV

TEMATY KOMPLEKSOWE:

• „Mój Region, moje Państwo, moja Unia
• ,,W świecie muzyki”
• ,,Łąka wiosną”
• ,,Moi rodzice”

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:
• nazywanie swojej miejscowości, poznawanie jej historii, ważniejszych instytucji, zabytków, miejsc
• poznawanie legend, opowieści związanych ze swoją miejscowością, swoim regionem
• tworzenie planu swojego osiedla, swojej miejscowości
• słuchanie nagrań zespołów ludowych ze swojego regionu, poznanie przyśpiewek, obrzędów, tańców, gwary.
• poznawanie legend, opowiadań, wierszy dotyczących historii państwa polskiego, np. jego powstania
• podawanie nazwy naszego kraju, symboli narodowych: flagi, godła, hymnu
• poznawanie poprzez literaturę pochodzenia nazwy stolicy Polski – Warszawy, jej herbu i ważniejszych miejsc
• nazywanie największych rzek Polski – Wisły i Odry, Morza Bałtyckiego, gór – Tatr – oraz większych miast Polski.
• dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.
• wykonywanie akompaniamentu do piosenek na instrumentach perkusyjnych oraz innych przedmiotach – indywidualnie i grupowo (tworzenie orkiestry)
• wykonywanie instrumentów perkusyjnych z różnych materiałów.
• czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: na prawo od, na lewo od.
• poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt
• określanie znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt.
• czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów.
• poznawanie nominałów wybranych monet i banknotów; używanie ich papierowych sylwet w zabawie.
• podawanie informacji, jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują
• opisywanie wyglądu rodziców, dostrzeganie ich charakterystycznych cech (wygląd, charakter)
• określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

Grupa V

Tematy kompleksowe:

1. Muzyka jest wszędzie.
2. Polska – mój dom.
3. Łąka i jej mieszkańcy.
4. Święto Rodziców.

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:
Dziecko:

• rozpoznaje różne dźwięki piosenki, melodie ludowe, gra na instrumentach, wykonuje prosty akompaniament

• uczestniczy w zabawach muzycznych, rytmicznych

• dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10

• rozpoznaje monety i banknoty o nominale 1,2,5,10 zł, rozpoznaje cyfry od 1-10, rozwiązuje zadania matematyczne

• wymienia nazwy miesięcy, pór roku, dni tygodnia, kontynuuje podane rytmy

• uczestniczy w zabawach i ćwiczeniach ruchowych, gimnastycznych

• wykonuje prace plastyczne

• rozpoznaje symbole narodowe: herb Pruszkowa, Warszawy, flagę, hymn, godło Polski

• rozumie znaczenie przynależności Polski do Unii Europejskiej

• określa znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

• rozpoznaje rośliny, zwierzęta, owady żyjące na łące, rozwiązuje zagadki tekstowe

• podaje informację jakie zawody wykonują rodzice, czym się zajmują

• prezentuje program artystyczny przed gośćmi (rodzicami)

• wykonuje upominek, składa życzenia z okazji Święta Rodziców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>