Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

STYCZEŃ

Grupa I

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Zwierzęta są głodne’’.
 2. ,, Zimo, baw się z nami’’
 3. ,, Babcia i dziadek ’’
 4. ,, W świecie baśni’’

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik
 • poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienie się w miej­scach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

GRUPA II

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Mijają dni, miesiące, lata

2. Babcia i dziadek

3. To już zima

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Dostrzeganie rytmicznej organizacji czasu w stałych następstwach dni i nocy, pór roku – dziecko pięcioletnie.
 • Nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny.
 • Obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie zimą.
 • Rozumienie sposobów przystosowania zwierząt i roślin do środowiska, w których występują.
 • Poznawanie własnych możliwości w toku wykonywania różnych czynności i w konfrontacji z rówieśnikami (określanie: sam potrafię…); dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi,
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
 • Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),
 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.
 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby, składanie
  z sylab słowa, wyróżnianie pierwszej głoski – dziecko pięcioletnie).
 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.
 • Uczestniczenie w zabawach ruchowych oraz muzyczno – ruchowych.
 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
  w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).
 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

GRUPA III

Tematy:

1. „W krainie baśni”

2. „Zimowe potrzeby ptaków”

3. „Rodzice rodziców”


Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • systematyczne wzbogacanie kącika książki o nowe pozycje z zakresu literatury dziecięcej;
 • zwracanie uwagi na budowę książki: okładkę z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje; przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracanie stron, oglądanie tekstu;
 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów
 • tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci;
 • uświadomienie konieczności dokarmiania zwierząt w czasie zimy; nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z dzikimi (chorymi) zwierzętami, np. ptakami (INNOWACJA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA);
 • uczestniczenie w zabawach badawczych (np. co to jest szron?, poznanie właściwości magnesu);
 • systematyczne uczestniczenie w zabawach i zajęciach gimnastycznych (INNOWACJA Z ZAKRESU ZDROWIA)
 • przygotowanie programu artystycznego, samodzielne (lub z pomocą nauczyciela) wykonanie upominków, wspólna zabawa z przybyłymi gośćmi.
 • tworzenie zbiorów; poznanie części wspólnej zbioru; stosowanie znaków >,<,=; poznanie dni tygodnia;
 • rozpoznawanie i nazywanie emocji;

GRUPA IV

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. W ŚWIECIE BAŚNI
 2. PAMIĘTAJMY O ZWIERZĘTACH
 3. BABCIA I DZIADEK


Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Wzbudzanie zainteresowania literaturą.
 • Słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
 • Tworzenie własnych książek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci, składających się z obrazków lub tekstu ułożonego przez nie, a zapisanego przez nauczyciela.
 • Rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.
 • Tworzenie z poznanych liter wyrazów i ich odczytywanie.
 • Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia.
 • Rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania.
 • Zapoznanie ze znakiem: równości, mniejszości i większości.
 • Obserwowanie ptaków odwiedzających karmnik, rozpoznawanie i nazywanie niektórych z nich.
 • Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.
 • Wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną.
 • Kształtowanie szacunku do dziadków.
 • Rozwijanie mowy myślenia przyczynowo- skutkowego, skojarzeniowego i pamięci.
 • Kształtowanie wyobraźni muzycznej i przestrzennej.
 • Doskonalenie sprawności plastyczno – technicznych
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 • Wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy.

Grupa V

Tematy kompleksowe:

 1. W krainie baśni
 2. Zimowe potrzeby ptaków
 3. Rodzice rodziców

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

Dziecko:

 • wypowiada się na temat ulubionych książek, bajek, utworów literackich, wierszy lub opowiadań
 • rozpoznaje litery S,s,N,n,B,b : małą, wielką, pisaną i drukowaną: dzieli słowa na sylaby, wyróżnia głoski w podanych słowach (analiza i synteza słuchowa)
 • rozpoznaje i nazywa bohaterów baśni, tworzy własną książeczkę rysując przygody wymyślnych bohaterów
 • wykonuje proponowane zadania, współpracuje w zespole
 • reaguje ruchem na zmienny akompaniament, śpiewa piosenki
 • rozwiązuje zagadki
 • wykonuje prace plastyczne różnymi technikami
 • układa historyjkę obrazkową według kolejności zdarzeń
 • rozpoznaje cyfrę 7, stosuje znaki =, <, >, tworzy zbiory, rozpoznaje części wspólne zbioru, wymienia dni tygodnia
 • sprawnie porusza się w przestrzeni, dodaje na liczmanach
 • rozumie konieczność dokarmiania ptaków zimą, nazywa wybrane ptaki
 • uczestniczy w zabawach badawczych np. „dlaczego ziemia zamarza?, „co to jest szron?”, wymienia właściwości magnesu
 • uczestniczy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych
 • uczestniczy w przygotowaniu programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka- prezentuje go przed gośćmi lub podczas nagrywania filmu przesłanego drogą elektroniczną
 • rozpoznaje i nazywa emocje,wyraża je za pomocą ruchu, gestów, mimiki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>