Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

STYCZEŃ

Grupa I

TEMATY  KOMPLEKSOWE

 1. ZIMA BIAŁA
 2. KOCHAMY BABCIĘ I DZIADKA
 3. KOLORY WOKÓŁ NAS

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

DZIECKO:

 • wie, jaka jest aktualna pora roku, zapoznaje się ze zjawiskami atmosferycznymi charakterystycznymi dla zimy;
 • rozumie konieczność pomagania ptakom zimą;
 • nazywa członków swojej rodziny: mama, tata, babcia, dziadek, brat, siostra; uczy się okazywania szacunku wobec osób starszych;
 • nazywa podstawowe kolory;
 • rozwija kompetencje matematyczne: kontynuuje rozpoczęty rytm, klasyfikuje wg koloru, orientuje się w schemacie własnego ciała ;
 • rozwija spostrzegawczość wzrokową poprzez składanie obrazka z części oraz wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami;
 • samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wykonuje prace plastyczne zgodnie ze wzorem lub według własnego pomysłu;
 • chętnie bierze udział w zabawach ruchowych, ze śpiewem oraz uprawniających aparat mowy;
 • chętnie uczestniczy w krótkim programie artystycznym z okazji „Dnia Babci
  i Dziadka”.

Grupa II

TEMATY:

 • „W świecie baśni”
 • „Dokarmiamy ptaki”
 • „Moja Babcia i mój Dziadek”

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów;
 • odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
 • recytowanie, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy;
 • oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej, zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki;
 • dokarmianie  ptaków w trudnych, zimowych warunkach;
 • nazywanie ptaków odwiedzających karmnik;
 • zwrócenie uwagi na ostrożność  w kontaktach  z chorymi zwierzętami, np. ptakami;
 • nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, np. mama, tata, brat, siostra, ciocia, babcia, dziadek, wujek;
 • podawanie powiązań między członkami rodziny, np. babcia to mama mamy lub mama taty;
 • uczestniczenie w krótkich programach artystycznych;

Grupa III

Tematy Kompleksowe:

 1. W krainie baśni
 2. Moja babcia i mój dziadek
 3. Ptaki zimą

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

Dziecko:

 • Wypowiada się na temat opowiadań, wierszy, piosenek, rozwiązuje proste zagadki dotyczące bajek i baśni.
 • Recytuje wiersze, śpiewa piosenki.
 • Wypowiada się na temat dokarmiania ptaków.
 • Nazywa ptaki: wróbel, wrona, gołąb, gawron, gil, sikorka, dzięcioł.
 • Układa proste obrazki w całość (puzzle).
 • Uczestniczy w uroczystości z okazji święta Babci i Dziadka, prezentuje własne umiejętności przed najbliższymi.
 • Wycina elementy, sprawnie wykonuje prace plastyczne.
 • Określa, w którym zbiorze jest więcej (mniej elementów) symuluje na konkretach sytuacje związane z przybywaniem elementów.
 • Segreguje przedmioty wg. jednej cechy np. koloru.
 • Uczestniczy w spacerach i wycieczkach ,wypowiada się na temat aktualnej pogody.

Grupa IV

Tematy kompleksowe:

1. W KRAINIE BAŚNI

2. RODZICE RODZICÓW

3. ZIMOWE POTRZEBY PTAKÓW

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Uświadamianie następstwa dni tygodnia, miesięcy, pór roku.
 • Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku.
 • Zapamiętanie cech typowych dla zimy.
 • Kształtowanie nawyku pomagania zwierzętom w przetrwaniu zimy.
 • Poznanie ptaków zimujących, rozpoznawanie ich w najbliższym środowisku.
 • Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej.
 • Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
 • Nauka piosenek i wierszyków.
 • Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 • Wdrażanie do pamiętania o najbliższych przy różnych okazjach, np. Dzień Babci i Dziadka.
 • Nazywanie członków rodziny ze szczególnym uwzględnieniem babci,  dziadka
 • Własnoręczne wykonanie prezentów dla babć i dziadków z okazji ich święta
 • Przygotowanie i zapoznanie programu artystycznego z okazji dnia babci i dziadka

Grupa V

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, W świecie baśni’’.
 2. ,,  Pamiętajmy o zwierzętach’’.
 3. ,, Babcia i dziadek’’


Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

– systematyczne wzboga­canie kącika o nowe po­zycje z zakresu literatury dziecięcej,
– zwracanie uwagi na bu­dowę książki: okładka z tytułem i nazwiskiem autora, ilustracje,
– przestrzeganie zasad korzystania z książek: odwracania stron, oglą­dania tekstu,
– tworzenie własnych ksią­żek dotyczących znanych bajek lub wymyślonych przez dzieci,
– rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich S, s, N, n ,B, b, tworzenie
z poznanych liter wyrazów i ich od­czytywanie,
– kształtowanie pojęć licz­bowych i umiejętności liczenia – rozpoznawanie cyfr,– wprowadzenie zapisu cyfrowego liczby 7,
- dokarmianie i dopajanie zwierząt w trudnych, zimowych warunkach nazywanie ptaków
od­wiedzających karmnik,
– klasyfikowanie przed­miotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych,                                                                                                                                                  – przygotowanie programu artystycznego, wykonanie upominków,  ,,DZIEŃ BABCI I DZIADKA’’.


DZIEŃ ZABAWKOWY – (31.01.2020r.)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>