Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

CZERWIEC

Grupa I

Tematy kompleksowe:

1. Święto dzieci
2. Moje podwórko

3. Nadchodzą  wakacje

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

Dziecko:

 • odpowiada na pytania dotyczące wierszy, opowiadań,

 • podaje swoje imię, nazwisko, określa swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu, wymienia swoje ulubione zajęcia,

 • uczestniczy w ćwiczeniach: graficzno-ruchowych, muzycznych, plastycznych, ćwiczeniach w wycinaniu( np. po liniach),

 • liczy elementy w zakresie 4, porównuje wielkości przedmiotów, kształtów, kolor,

 • bezpiecznie porusza się po ulicach, chodnikach podczas spacerów, zna zasady obowiązujące podczas wycieczki autokarowej do gospodarstwa agroturystycznego (realizacja innowacji bezp.),

 • poznaje sytuacje zagrażające bezpieczeństwu bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy bezpieczne korzystanie z urządzeń terenowych znajdujących się na placu zabaw,

 • rozwiązuje proste zagadki w oparciu o obrazki, rozwija logiczne myślenie,

 • poznaje ważniejsze regiony Polski,

 • Obserwuje w sposób bezpośredni zmiany zachodzące w przyrodzie,

 • poznaje środki transportu lądowego, wodnego, powietrznego.

Grupa II

Tematy kompleksowe:

 1. TAKI SAM, ALE INNY
 2. NA MOIM PODWÓRKU
 3. NADCHODZĄ WAKACJE

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi o różnym wyglądzie i narodowości.
 • Kształtowanie umiejętności pracy w grupie.
 • Zapoznanie dzieci z możliwościami spędzania czasu wolnego.
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji.
 • Zapoznanie dzieci z ciekawymi miejscami, przeznaczonymi na wakacyjny wypoczynek.

Grupa III

Tematy kompleksowe:

 1. Dzień Dziecka.
 2. Wakacje tuż-tuż…
 3. Kolory lata.
 4. Do szkoły!

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

 • Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.
 • Czytanie prostych wyrazów i zdań.
 • Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.
 • Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.
 • Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.
 • Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.
 • Poszerzanie czynnego słownika dziecka.
 • Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.
 • Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.
 • Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa.
 • Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
 • Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.
 • Aktywne włączanie dzieci w przygotowania do rodzinnego święta
 • Umożliwienie wspólnej zabawy dzieciom i ich rodzicom; czerpanie radości ze wspólnej zabawy.
 • Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski.
 • Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.
 • Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych.
 • Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej podczas zabaw ruchowych.
 • Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; umożliwienie poznania i zaaklimatyzowania się w nowym środowisku.
 • Zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

DZIEŃ  ZABAWKOWY: 21.06.2019r (piątek) oraz 28.06.2019r (piątek)

Grupa IV

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. DZIEŃ DZIECKA
 2. WAKACJE TUŻ-TUŻ…
 3. KOLORY LATA
 4. DO SZKOŁY!

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

- Kształcenie percepcji wzrokowej – odszukiwanie elementów na obrazku, układanie symboli (liter, cyfr) według wzoru i z pamięci.

- Czytanie prostych wyrazów i zdań.

- Rozwijanie umiejętności różnicowania i nazywania kierunków w przestrzeni i na kartce.

- Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią.

- Dekodowanie i kodowanie informacji za pomocą znaków i liczb.

- Utrwalenie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

- Poszerzanie czynnego słownika dziecka.

- Zachęcanie do prowadzenia obserwacji i eksperymentów i wyciągania wniosków na ich podstawie.

- Rozbudzanie zainteresowania zjawiskami atmosferycznymi.

- Uświadamianie, że wszyscy mają równe prawa. Zwracanie uwagi na nierówności ekonomiczne panujące pomiędzy ludźmi i zwracanie uwagi, że nie należy się chwalić tym, co się posiada.
- Uświadamianie, że dzielenie się może sprawiać radość wszystkim.

- Rozbudzanie zainteresowania pięknem krajobrazów Polski. Rozwijanie umiejętności obserwowania, porównywania, wyodrębniania cech charakterystycznych dla danego krajobrazu.

- Uświadomienie niebezpieczeństwa wynikającego z nieprzestrzegania zakazów podczas zabaw wakacyjnych /innowacja bezpieczeństwo/.

- Rozwijanie zainteresowania szkołą jako nowym środowiskiem; zachęcanie do zastanawiania się nad tym, co może dziecko spotkać w szkole; tworzenie pozytywnego obrazu szkoły.

Dni zabawkowe: od 24.06. (poniedziałek)  do 28.06.2019r. (piątek)

Grupa V

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Niby tacy sami, a jednak inni’’
 2. ,, Wakacyjne podróże ’’
 3. ,, Pożegnania nadszedł czas ’’

Ogólne cele wychowawczo-opiekuńczo – dydaktyczne:

- nazywanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków klimatycznych, w jakich żyją,
- poznawanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie),
- zwracanie uwagi na zabawy dzieci z różnych regionów,
- dostrzeganie swojej niepowtarzalności, a także niepowtarzalności innych, szanowanie jej,
– poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu,
- przebywanie na świeżym powietrzu; uczestniczenie w spacerach, zabawach i ćwiczeniach ruchowych.
- obserwowanie, w sposób bezpośredni lub pośredni, zmian zachodzących w przyrodzie
w wybranych środowiskach (np.: w lesie, na łące, morzem, górach),
– poznawanie różnych środków transportu: lądowego, wodnego, powietrznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>