Zamierzenia opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne

MARZEC

Grupa I

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 1. ,, Chciałbym być muzykiem’’.

 2. ,, Bawimy się w teatr’’

 3. ,, Wiosna idzie przez świat ’’

 4. ,, Wielkanoc’’

Zamierzenia wychowawczo – opiekuńczo – dydaktyczne:

 • zachęcanie do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat

 • zapoznanie z wybranymi instrumentami muzycznymi

 • łączenie umiejętności słuchania muzyki z ekspresją ruchową

 • przybliżanie wiadomości na temat teatru

 • zapoznanie z teatrzykiem cieni

 • zachęcanie do zabaw w teatr – dowolnych i zorganizowanych

 • rozwijanie poczucia rytmu i możliwości wokalnych

 • poznawanie oznak wiosny

 • zwracanie uwagi na kaprysy pogody w marcu

 • rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

 • rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie czterech

 • zapoznanie ze zwyczajami wielkanocnymi

GRUPA II

TEMATY KOMPLEKSOWE

1. Chciałbym być muzykiem.

2. Chciałbym być aktorem.

3. Nadeszła wiosna.

4. Wielkanoc.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • Słuchanie dźwięków dochodzących z otoczenia, uczestniczenie w zabawach rytmicznych i ruchowych, rozpoznawanie instrumentów po dźwiękach.

 • Poznanie pojęć związanych z teatrem, zasad zachowania się w teatrze. Podejmowanie zabaw w kąciku teatralnym.

 • Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np.: topnienie śniegu, powracające pierwsze ptaki (bociany), pojawiające się pierwsze kwiaty (krokusy).

 • Poznawanie wybranych tradycji związanych ze Świętami Wielkanocy.

 • Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.

 • Ustalanie kolejności zdarzeń (np.: teraz, wcześniej, później),

 • Liczenie z wymienianiem kolejnych liczebników głównych; zwrócenie uwagi na rolę ostatniego liczebnika.

 • Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała i w przestrzeni.

 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej (dzielenie słów na sylaby, składanie
  z sylab słowa, wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski – dziecko pięcioletnie).

 • Rozwijanie sprawności manualnej poprzez wykonywanie prac plastycznych.

 • Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach, obserwacjach przyrodniczych, nazywanie zjawisk atmosferycznych.

 • Stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych
  w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy).

 • Utrwalanie czynności samoobsługowych: zakładanie ubrań, butów, spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.

Grupa III

Tematy:

1. „Zwierzęta na świecie”

2. „Czy żyły dinozaury?”

3. „Nadchodzi wiosna”

4. „Nadeszła wiosna”

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt;

 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji; nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się iodżywiania;

 • poznawanie historii powstawania węgla kamiennego, jego właściwości;

 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy)

 • poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

 • liczenie na zbiorach zastępczych, z jednoczesnym przeniesieniem liczby elementów na inne zbiory;

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10;

 • mierzenie pojemności naczyń za pomocą jednej miarki;

 • rozpoznawanie i nazywanie emocji (pracowitość, budowanie poczucia własnej wartości);

Grupa IV

Tematy kompleksowe:

1. „W świecie zwierząt”

2. „Zwierzęta sprzed milionów lat”

3. „Marcowa pogoda”

4. „Nadeszła wiosna”

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

 • poznawanie warunków niezbędnych do rozwoju zwierząt

 • dostrzeganie różnic w budowie dzikich zwierząt dostępnych bezpośredniej obserwacji

 • nazywanie domów zwierząt, sposobów poruszania się zwierząt, odżywiania.

 • rozpoznawanie liter drukowanych – małych i wielkich.

 • czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

 • rozpoznawanie cyfr.

 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem palców lub innych zbiorów zastępczych.

 • zachęcanie dzieci do poszerzenia zainteresowań matematycznych.

 • zapoznanie z historią powstawania węgla kamiennego, jego właściwości.

 • poznawanie wybranych zwierząt (dinozaury) i roślin (np. olbrzymie paprocie) występujących w tamtym okresie.

 • poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw naturalnych.

 • rozróżnianie zbiorów – równolicznych i nierównolicznych.

 • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną, np. coraz dłuższe dni, coraz wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu, powracające pierwsze ptaki (skowronki, czajki, szpaki), pojawiające się pierwsze kwiaty (przebiśniegi, krokusy).

 • poznawanie zwiastunów wiosny, np. kwitnienie wierzby i leszczyny, pojawienie się pąków na drzewach, krzewach.

 • Doskonalenie sprawności manualnej – wykonywanie prac plastycznych rożnymi technikami,

 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w ćwiczeniach gimnastycznych i zabawach ruchowych.

Grupa V

Tematy kompleksowe:

 1. Zwierzęta na świecie: egzotyczne i prehistoryczne.

 2. Nadchodzi wiosna.

 3. Nadeszła wiosna.

Ogólne cele opiekuńczo – wychowawczo– dydaktyczne:

Dziecko:

 • rozpoznaje i nazywa wybrane zwierzęta: egzotyczne, prehistoryczne , wypowiada się na temat opowiadań, wierszy,

 • rozpoznaje i nazywa litery: Z, z, U, u, C, c, Ł, ł małą, wielką, pisaną i drukowaną,

 • rozpoznaje cyfrę 9, 10, liczy na zbiorach zastępczych, dodaje i odejmuje w zakresie 9, mierzy pojemnośc różnych naczyń za pomocą tej samej miarki,

 • korzysta w pracy z kilku technik plastycznych: wyklejanki, wydzieranki,wycinanki itp.,

 • uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych, zabawach ruchowych, muzycznych,

 • poznaje właściwości fizyczne minerałów: soli kamiennej i węgla kamiennego,

 • zapoznaje się z prowadzeniem kalendarza pogody (zaznacza elementy charakterystyczne dla danego dnia),

 • obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną,

 • wymienia etapy rozwojowe motyla, wypowiada się na temat pszczół, wymienia oznaki zbliżającej się wiosny (np. Kwitnienie wierzby, coraz dłuższe dni, wyższa temperatura, topnienie śniegu i lodu),

 • bierze udział w zabawie powitania wiosny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>