INFORMACJA DLA RODZICÓW

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Edukacji, któremu podlegamy zobligowało nas do uruchomienia placówek oświatowych. Próbę przywrócenia normalności rozpoczynają wybrane przedszkola na terenie kraju. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA, żadna placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania.

Obecnie i my dyrektorzy przedszkoli miejskich w porozumieniu z Organem Prowadzącym przygotowujemy się do otwarcia placówek w Pruszkowie. Planowane uruchomienie i przyjęcie dzieci przypada na dzień 25 maja br.

Według wskazań MEN głównym zadaniem przedszkoli będzie zapewnienie opieki nad dziećmi rodziców aktualnie pracujących. Na ten czas w naszych placówkach wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy oraz wytyczne GIS dotyczące profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi rządu związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie obostrzeń.

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia – jeśli rodzice nie muszą posyłać dziecka do przedszkola, prosimy tego nie robić.

W związku z tym, kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić pracy z opieką nad dziećmi i spełnia niżej wymienione kryteria, prosimy o wypełnienie załączonego wniosku. Na podstawie tych danych i kryteriów kolejności przyjęcia dziecka stworzymy listy grup.

Wnioski przekazują Państwo w kopercie bezpośrednio do przedszkola lub w formie elektronicznej na adres mailowy:  przedszkolenr10@op.pl

Wnioski przyjmujemy od 12 do 18 maja br. do godz. 16:00. W kolejnych dniach zostaniecie Państwo zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu. Informacja o przyjęciu dziecka nastąpi  20 maja 2020r.

Elżbieta Nowacka
dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10

WYTYCZNE DLA RODZICÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Zasady przyjmowania dzieci do grup wiekowych
w okresie pandemii Covid – 19

 1. Grupa będzie liczyła 12 osób.
 2. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci pracujących pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw  produkcyjnych  realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
 3. Rodzic wypełnia załączony wniosek o zapewnienie opieki przez placówkę w trakcie pandemii, który przekazują Państwo w kopercie bezpośrednio do przedszkola lub w formie elektronicznej na adres mailowy  przedszkolenr10@op.pl
 4. Dzieci przyjęte zgodnie z wytycznymi będą na stałe przypisane do danej grupy w czasie pandemii, w przypadku nieobecności lub rezygnacji dziecka w trakcie otwarcia przedszkola nie przyjmujemy nowych dzieci.

Drogi rodzicu pamiętaj:

 1. Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola zabawek i innych przedmiotów z domu.
 2. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny oraz, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust.
 3. Przypominaj dziecku o częstym myciu rąk wodą z mydłem i nie podawaniu ręki na przywitanie.
 4. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania, czy kasłania do łokcia.
 5. Wyposaż swoje dziecko, które ukończyło 4 rok życia w indywidualną maseczkę podczas drogi do i z przedszkola.
 6. Nie posyłaj dziecka do przedszkola w przypadku, gdy miało ono styczność z osobą chorą lub na kwarantannie.
 7. Pamiętaj, że każda utworzona grupa pracuje od 7.00 do 17.00 w tym czasie dzieci są przyprowadzane i odbierane z tej grupy. Każda grupa pracuje w godzinach wynikających z potrzeb rodziców (analiza wniosku złożonego przez rodziców).
 8. Dzieci przebywają tylko w swojej grupie wraz ze stałymi opiekunami (nauczyciel, woźna oddziałowa).
 9. W przedszkolu zawieszone są ze względu na pandemię dyżury poranne
  i popołudniowe.
 10. Przy wejściu do przedszkola znajdować się będzie płyn do dezynfekcji rąk – każdy wchodzący do przedszkola dezynfekuje ręce.
 11. Do budynku przedszkola wchodzimy tylko wejściem głównym.
 12. Wchodząc do przedszkola Rodzice przekazują dziecko osobie pełniącej dyżur w szatni. Pozostali czekają zachowując dystans odległości od siebie 2 m.
 13. Należy pamiętać, że znajdując się w budynku przedszkola rodzic musi korzystać ze środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki, płyn do dezynfekcji rąk).
 14. Rodzicu pamiętaj, aby rozmawiać z dzieckiem na temat reżimu sanitarnego w przedszkolu (higiena osobista, korzystanie z zabawek i przedmiotów, które wskaże nauczyciel, nie przynoszenie do przedszkola swoich zabawek i nie wynoszenie niczego z przedszkola, nie przytulanie się, nie podawanie ręki na powitanie, nie pożyczanie przyborów piśmienniczych, nie zmienianie miejsc przy stole itp.).
 15. Dyrektor przedszkola za zgodą rodziców pisemnie wprowadza obowiązek mierzenia temperatury wszystkim przychodzącym dzieciom. Do przedszkola przyjmowane będą dzieci, których temperatura ciała po zmierzeniu  przez pracownika nie przekroczy 37 o C.
 16. W przedszkolu w okresie pandemii nie myjemy zębów i nie leżakujemy.
 17. Każde dziecko przynosi do przedszkola jednorazowe ręczniki papierowe ( nie korzystamy z ręczników wielorazowego użycia).
 18. Minimalna przestrzeń do zabawy dla dziecka, wypoczynku to 4 m2 na jedno dziecko i każdego opiekuna .
 19. Ww. zasady obowiązują do odwołania.
 20. RODZIC PRZYSYŁAJĄC DZIECKO DO PRZEDSZKOLA MUSI BYĆ ŚWIADOMY, ŻE NARAŻA SWOJE DZIECKO, SIEBIE, SWOJĄ RODZINĘ I PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA NA MOŻLIWOŚĆ ZAKAŻENIA COVID-19.

W zakładce „pliki do pobrania” znajdą Państwo dokumenty:
- Wniosek o zapewnienie opieki
- Zgoda na pomiar temperatury
This entry was posted in Bez kategorii. Bookmark the permalink.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>