APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI

Mazowiecka Policja Apeluje!

Szanowni Rodzice i Opiekunowie!

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.

Wyłączeni z tego obowiązku będą:

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad
i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych
i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

Drodzy uczniowie!
Mazowiecka Policja apeluje:

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia
w przemieszczaniu się!

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne!

Unikajcie miejsc publicznych!

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej!

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo.

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 10 informuje, iż od miesiąca kwietnia 2020r. opłaty za żywienie i pobyt dziecka w przedszkolu Rodzic dokonuje na konta (oddzielne konto za żywienie i pobyt). Informację o płatności i numery kont zostaną wysłane na indywidualne adresy e-mail.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Rekrutacja

W związku z trwającą rekrutacją informujemy, że rodzice /opiekunowie/ mogą skorzystać z dwóch sposobów składania wniosków:

1. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki:

– w placówce przygotowane jest stanowisko do bezpiecznego składania dokumentów, zarówno dla składającego, jak i dla pracowników.

Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo:

22 758 83 12

2. Wysłanie wniosku i pozostałych dokumentów drogą mailową na adres placówki:

przedszkolenr10@op.pl

W wypadku niemożności otrzymania z zakładu pracy zaświadczenia, placówka będzie przyjmować zaświadczenia  rodziców w późniejszym terminie.

Termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola nie uległ zmianie: 30.03.2020 r.- 08.04.2020 r.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Szanowni Państwo –Drodzy Rodzice

Minister Edukacji Narodowej zmienił przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego
z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Za dobre rozwiązanie można uznać skoncentrowanie się na czytaniu, nauce, powtarzaniu materiału, zgłębianiu zagadnień już poznanych i zrealizowanych, jak również zapoznaniu
z nowymi treściami. Należy pamiętać, że czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły/przedszkola nie może oznaczać dni wolnych od nauki. Zachęcam do komunikowania się w sposób najbardziej bezpośredni poprzez:

 • Kontakt e-mailowy z nauczycielem grupy
 • stronę internetową naszego przedszkola: www.przedszkole10.org
 • e-mail przedszkolenr10@op.pl

Aby właściwie zorganizować dziecku naukę w domu, należy:

 1. Zapewnić dziecku ciszę i spokój, aby mógł w skupieniu wypełniać powierzone mu zadania (wyłączyć telewizor, radio itp.).
 2. Przygotować stałe miejsce do pracy, gdzie bez problemu dziecko będzie mogło rozłożyć przybory do nauki, książki, blok rysunkowy, kredki, nożyczki itp.
 3. Udzielić pomocy we właściwym zaplanowaniu i zorganizowaniu dnia, dziecko może nie być w stanie sam poradzić sobie z organizacją czasu.
 4. Robić 5 – 10 minutowe przerwy (przewietrzyć pokój, wykonać kilka ćwiczeń itp.).
 5. Pomagać dziecku, ale nie wyręczać go w wykonywaniu zadania – zawsze można również zwrócić się o pomoc do nauczyciela.

Jak zmotywować dziecko do systematycznej nauki?

 1. Podkreślać znaczenie nauki w życiu każdego człowieka i systematyczność, która przynosi rezultaty w postaci braku zaległości. Nasze dzieci bardzo lubią pracę zadaniową.
 2. Doceniać pracę i samodzielność dziecka, dostrzegać jego osiągnięcia.
 3. Stosować pozytywne wzmocnienia i pochwały – konkretne, wskazujące na działanie np.: „Świetnie rozwiązałeś to zadanie z matematyki”, „Znalazłaś bardzo dobrą drogę do rozwiązania tego zadania”, „Fantastycznie narysowałaś to drzewo”, zamiast zdań typu: „Jak zawsze jesteś dobra/y z matematyki” czy też „Masz niezłe zdolności plastyczne”.
 4. Nie krytykować; w razie potrzeby służyć pomocą, ale nie wyręczać.
 5. Rozmawiać jak najwięcej z dziećmi, by pomóc im w zrozumieniu trudnej sytuacji i udzielić odpowiedzi na niepokojące pytania.
 6. Czytać jak najwięcej książek, komiksów, bajek, wierszy (których mogą dzieci uczyć się na pamięć i recytować do „czarodziejskiego mikrofonu” .
 7. Wprowadzać zasady korzystania z TV, komputera, konsoli. Ograniczenia czasu.

Bardzo proszę zadbać o bezpieczeństwo w sieci? Chociaż może dotyczyć to starszych dzieci.

 1. Należy nauczyć dziecko weryfikować informacje tłumacząc, że nie każda znaleziona w Internecie informacja jest wiarygodna i warta zapamiętania.
 2. Uświadomić dzieciom, że utrzymywanie kontaktu lub umawianie się z osobą poznaną w wirtualnym świecie, wiąże się z dużym niebezpieczeństwem: nie musi ona być tym, za kogo się podaje.
 3. Zachęcać dziecko do rozmowy na temat jego doświadczeń w sieci.
 4. Poruszyć z dzieckiem kwestię ochrony własnej prywatności i uczulić młodych ludzi, aby nie podawali w sieci bez zastanowienia takich danych jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu, czy też podawania danych rodziców np. jak się nazywają gdzie pracują itp.
 5. Czuwać nad tym, aby dziecko:

 • korzystało z oprogramowania antywirusowego,
 • otwierało wiadomości tylko od znajomych,
 • unikało klikania w nieznane linki i załączniki w wiadomościach e-mail,
 • chroniło swoje konta na serwisach społecznościowych.
 • stosowało trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją cyfr i liczb.

Pozdrawiam serdecznie

Elżbieta Nowacka

KOCHANE DZIECI, SZANOWNI RODZICE.

Rozpoczynamy całkiem nową dla wszystkich formę realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Nauczyciele z poszczególnych grup będą przesyłali Państwu na adresy e-mail  propozycje  różnych aktywności do realizacji z dziećmi w domu. Prosimy również pamiętać, że warto z dziećmi systematycznie ćwiczyć samodzielność i  codzienne nawyki higieniczne. Będziemy się również starali umieszczać różne propozycje spędzania czasu z dziećmi na stronie internetowej przedszkola w zakładce „Kącik dla rodziców”.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki,  życzymy dużo zdrowia i szybkiego powrotu do przedszkola.

Kadra pedagogiczna i wszyscy pracownicy naszego przedszkola.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

ZMIANY W REKRUACJI 2020/2021

Zarządzenie nr 94 rekrutacja zmiany

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

REKRUTACJA 2020/2021

Szanowni Państwo.

W związku z przeprowadzaną dezynfekcją pomieszczeń przedszkolnych
prosimy o pozostawienie WNIOSKU O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA wraz z załącznikami w zapieczętowanej kopercie.
Uwagi
dotyczące złożonych dokumentów będą przekazywane telefonicznie.

Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2020Prezydenta Miasta Pruszkowa jest nadal aktualny.
Termin rekrutacji: od 16.03.2020r. do 30.03.2020r.
Rodzice logują się przez stronę: www.pruszkow.formico.pl


Rekrutacja do pruszkowskich przedszkoli w roku szkolnym 2020/2021.

Zapisy kandydatów w wieku od 3 do 5 lat do przedszkoli będą odbywały się od 16 marca
2020 r. od godz. 8.00 do 30 marca 2020 r. do godz. 16.00, za pomocą systemu elektronicznego.

Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkoli i punktów przedszkolnych składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w terminie od 21 lutego 2020 r. od godz. 8.00 do 28 lutego 2020 r. do godz. 16.00. Jedynie  w przypadku zmiany placówki ww. dzieci podlegają ponownie procedurze rekrutacji.

Dokumenty rekrutacyjne do nowego Przedszkola Miejskiego przy ul. Pływackiej 16 będzie przyjmować Szkoła Podstawowa Nr 10 znajdująca się w Pruszkowie przy ul. Pływackiej 16.

Dzieci 6-letnie (z rocznika 2014), które do tej pory nie uczęszczały do przedszkoli będą przyjmowane do klas „0” w szkołach podstawowych na terenie Miasta Pruszkowa.

Szczegółowe informacje o logowaniu wraz z linkiem będą zamieszczone przed rozpoczęciem procesu rekrutacji.

Rekrutacja do przedszkoli będzie przeprowadzana zgodnie z następującymi kryteriami:

- ustawowymi (po 30 punktów za każde z kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga  rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

- samorządowymi, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określa je Uchwała Nr IV.44.2019 Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24 stycznia 2019 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji będą udzielali dyrektorzy pruszkowskich placówek i Wydział Edukacji pod nr telefonów: 735-87-52; 735-87-32

Prezydent Miasta Pruszkowa

Zarządzenie nr 23/2020

Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku szkolnym 2020/2021 do publicznych przedszkoli i do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków.

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2019r. poz. 1148 ze.zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków, stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Harmonogram czynności rekrutacyjnych oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 stosuje się również do niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

§ 3

Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021 oraz postępowaniu uzupełniającym do klas I szkół podstawowych dla dzieci zamieszkałych poza rejonem szkoły.  stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent

Miasta Pruszkowa

Paweł Makuch

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa Nr 23/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków oraz niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zakres czynności Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym Terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny od 21.02.2020 r. od godz. 8.00 do 28.02.2020 r. do godz.16.00
Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie.**

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 16.03.2020 r. od godz.8.00 do 30.03.2020 r. do godz. 16.00

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną 31.03.2020 r. do 09.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 16.04.2020 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 16.04.2020 r. – 23.04.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. 24.04.2020 r.
Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego od 27 .04.2020 r. do 31.08.2020 r.

*Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji.

** Postępowanie rekrutacyjne dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywa się poza systemem elektronicznym.

Procedura odwoławcza

Od 24.04.2020 r. W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Pruszkowa  Nr 23/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla  klas I szkół podstawowych – dzieci zamieszkałe poza rejonem szkoły

zakres czynności terminy w postępowaniu rekrutacyjnym terminy w postępowaniu uzupełniającym *
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 24.04.2020 r. -08.05.2020 r. 01.07 – 17.07.2020 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych w postępowaniu rekrutacyjnym 11.05.2020 r. 20.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.05.2020 r. 24.07.2020 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych 25.05.2020 r. do końca lipca

* Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca

Uchwała Nr IV.44.2019

Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.

Na podstawie art. 131 ust.4-6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z późn. zm) uchwala się, co następuje:


§ 1.1 Ustala się kryteria naboru do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków obowiązujące w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przypisaną im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia uprawnień, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały Lp. Nr 5.

2. Punkty otrzymane za kryteria wymienione w załączniku Nr 1 Lp. od 1 do 5a sumuje się.

3. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów.

4. Jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc, wprowadza się kryterium dochodowe, o którym mowa w załączniku Nr 5.

5. Wzór oświadczenia o wysokości dochodu na członka rodziny stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pruszkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLII.436.2018 Rady Miejskie w Pruszkowie z dnia 01.02.2018r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania.


Przewodniczący Rady Miasta

Pruszkowa

Krzysztof Biskupski

Załącznik  nr 1 do Uchwały Nr IV.44.2019

Rady Miasta w Pruszkowie z dnia 24.01.2019r.

Lp. Kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzania uprawnień do skorzystania z kryteriów
1. Występowanie zdarzeń losowych w rodzinie np. ciężka długotrwała choroba rodziców lub rodzeństwa kandydata.

8

Dokumenty poświadczające występowanie zdarzeń losowych w rodzinie (np. wydane przez specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata).
2. Dziecko, na którego rodzice otrzymują zasiłek rodzinny.

4

Kserokopię decyzji o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego.
3. Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym.

2

Zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności gospodarczej.
4. Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w gminie Miasto Pruszków (punktacja dla każdego rodzica osobno).

3

Elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej – pierwsza strona druku PIT potwierdzona przez Urząd Skarbowy.

5.

Dochód na osobę w rodzinie dziecka

a) w przypadku dochodu w wysokości równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych-   1pkt;

b) w przypadku dochodu o wysokości  mniejszej lub przekraczającej 100% kwoty, o której mowa w lit. a liczbę punktów oblicza się dzieląc tę kwotę przez dochód na osobę w rodzinie dziecka

Wzór:

100% kwoty, o której mowa w art.5

pkt.1 ustawy o świadczeniach

rodzinnych *

Liczba punktów=———————————————–

dochód na osobę w rodzinie dziecka

Oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

*100 % kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2220 z późn. zm) zaktualizowanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r.w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018r. poz.1497) – 674zł.

W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełniania kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna w przedszkolu/ szkole podstawowej rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Załącznik nr 2

Do uchwały Nr IV.44.2019  Rady Miasta Pruszkowa z dnia 24.01.2019r.

……………………………………

imię i nazwisko rodzica (opiekuna)

………………………………………

adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie rodzinnym zamieszkują:

Nazwisko i imię członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie rodzinnym:

1) ……………………………………………………………………………………….

2) ……………………………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………………………….

4) ……………………………………………………………………………………….

5) ……………………………………………………………………………………….

Przeciętny miesięczny dochód w rodzinie kandydata wynosi………………………………. *

* (dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952).

Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

…………………………………………………………..

Data i podpis rodzica/prawnego opiekuna

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Proces rekrutacji dzieci do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Pruszków odbywa się w dwóch etapach. W pierwszym z nich brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego jeżeli liczba kandydatów z największą liczbą punktów jest wyższa niż liczba wolnych miejsc, można zgodnie z  art. 131 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz.59 z późn zm.) wśród „kryteriów gminnych” uwzględnić kryterium dochodowe, aby przyjęcie dzieci do przedszkoli miejskich było poprzedzone postępowaniem „konkursowym”, którego celem jest wyłonienie spośród nadliczbowej grupy kandydatów, tych najbardziej potrzebujących.


W ZAKŁADCE „PLIKI DO POBRANIA” zamieszczone są  dokumenty:
- DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
- ZAŁĄCZNIK NR 2: OŚWIADCZENIE


Posted in Bez kategorii | Leave a comment

DYŻUR WAKACYJNY

Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2020 r.

 • W miesiącach wakacyjnych 2020 r. w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur wakacyjny w czterech turnusach.
 • Do dyżuru wakacyjnego w roku 2020 zostały wytypowane następujące przedszkola:

Turnus I( 1-17 lipca 2020) Turnus II( 20-31 lipca 2020) Turnus III( 3-14 sierpnia 2020) Turnus IV( 17-28 sierpnia 2020)

PM Nr 3 ul. Chopina 1

PM Nr 7 ul. Słowackiego 1

PM Nr 2 ul. Partyzantów 2/4

PM Nr 6 ul. Hubala 1

PM Nr 13 ul. Antka 7

PM Nr 15 ul. Dębowa 8

PM Nr 4 ul. Prusa 27

PM Nr 5 ul. Narutowicza 20

PM Nr 11 ul. Hubala 2

 • “Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” będą wydawane i przyjmowane w sekretariacie macierzystego przedszkola w terminie  od  3 lutego 2020 r. do 14 lutego 2020 r.

Rodzice zgłaszają dziecko na konkretny turnus.

 • We “Wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny” rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję.

 • Dla dzieci zgłoszonych będzie wskazane  dyżurujące przedszkole,
  a  pisemna informacja zostanie podana  do wiadomości zainteresowanym  w terminie do  2 marca  2020 r.

 • Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

 • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

-  złożenia wypełnionego “Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”, od  3 lutego 2020 r. do 14  lutego 2019r. w sekretariacie macierzystego przedszkola,

- uiszczenia opłaty w terminie od  5 marca 2020 r. do 13 marca 2020 r.
w sekretariacie dyżurującego przedszkola opłaty za:
świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną
godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci  6-letnich),
żywienie dziecka ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu)
w sekretariacie dyżurującego przedszkola,

Rodzice otrzymają w macierzystych przedszkolach informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów ich przyjmowania  w dyżurującym przedszkolu.

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczne
z rezygnacją z dyżuru.

Dokumenty dotyczące zapisu dziecka na dyżur wakacyjny znajdują się w zakładce „pliki do pobrania”.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

Informacja dla rodziców

Szanowni Państwo.
W trosce o zdrowie dzieci Urząd Miejski zaopatrzył naszą placówkę
w urządzenia do oczyszczania powietrza,
które filtrują powietrze w salach dydaktycznych w przedszkolu.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

JADŁOSPIS

Jadłospis od 9.03.20 – 13.03.20

Posted in Bez kategorii | Leave a comment

KONTYNUACJA INNOWACJI „JESTEM BEZPIECZNY”.

W związku z kontynuacją innowacji „Jestem bezpieczny…” przekazujemy do Państwa informacji spis telefonów interwencyjnych:

112
Bezpłatny i całodobowy numer alarmowy

801 120 002
(czynny od pon. do sob. 10.00–22.00, niedz. 10.00–16.00.
Stowarzyszenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Niebieska Linia”

22 668 70 00
Ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie „NIEBIESKA LINIA”

22 621 35 37
STOP – telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemoc i dyskryminacją

600 070717
Całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie Fundacja Centrum Praw Kobiet

116 111
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja Dzieci Niczyje)

800 12 12 12
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

800 100 100
Telefon dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
(Fundacja Dzieci Niczyje)

800 112 800
TELEFON NADZIEI – Infolinia Oddziału Interwencji Kryzysowej dla kobiet w ciąży i matek w trudnej sytuacji życiowej.

800 120 148
Anonimowa Policyjna Linia Specjalna
(czynny całą dobę; połączenie bezpłatne)

22 27 61 72
Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją – telefon Stowarzyszenia OPTA (w godzinach 10.00-16.00)

800 120 289
Infolinia Stowarzyszenia KARAN (problemy narkotykowe)

801 199 990
Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania
(czynny codziennie w godzinach 16.00-21.00; koszt jak za połączenie lokalne niezależnie od jego trwania)

801 889 880
TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE
dla osób, które mają problem lub też zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi (hazard, alkohol, narkotyki, seks, komputer, internet, praca, zakupy, jedzenie). Dla osób bliskich osobom uzależnionym – rodziny, przyjaciół, znajomych.

801 24 70 70
LINIA WSPARCIA, GDY ZAGINĄŁ CZŁOWIEK Fundacja ITAKA
całodobowy

Więcej informacji na temat innowacji z zakładce INNOWACJE.

Posted in Bez kategorii | Leave a comment